De vieringen van Witte donderdag, Goede vrijdag en Stille Zaterdag kunt u ook via de website en via de kerkomroep volgen. Deze vieringen worden ALLEMAAL om 19:30 uitgezonden en blijven de hele avond beschikbaar.

Op Witte Donderdag gedenken we de laatste maaltijd die Jezus met zijn leerlingen hield. We delen dan ook matzes/brood en wijn/druivensap.

U wordt uitgenodigd om thuis zelf matzes/brood en wijn/druivensap klaar te zetten om zo op het moment van het breken van het brood en het uitdelen van de wijn samen verbonden te zijn als gemeente van Christus.

De Witte Donderdag viering zal in het teken staan van 75 jaar Dietrich Bonhoeffer. Het is die dag precies 75 jaar geleden dat deze Duitse theoloog en verzetsstrijder werd terechtgesteld in het kamp waar hij opgesloten was.

Dietrich Bonhoeffer heeft in gevangenschap veel geschreven (brieven, poëzie). Zijn gedachtes, zijn geloof en vertrouwen zijn vandaag de dag nog steeds inspirerend.

Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensevangelie waarin we horen hoe Jezus gevangen wordt genomen, verhoord, gekruisigd en sterft. De paaskaars wordt de kerk uitgedragen, het wordt donker en stil.

Op Stille Zaterdag beginnen we de viering daarom ook donker en stil. Maar u zult merken dat gaandeweg de viering het steeds lichter wordt. We lezen verhalen van hoop uit de Bijbel en de nieuwe paaskaars wordt de kerk ingedragen! Normaal zouden de aanwezige kerkgangers een klein kaarsje aansteken aan de paaskaars en zou de kerk zo steeds lichter zijn geworden, maar dat kan nu helaas niet.

Maar… het licht dringt altijd door in de duisternis. Zo het daarom niet een mooi idee zijn om als u naar de viering kijkt en de paaskaars is binnen gebracht, u een kaars zichtbaar in het raam zet? Zodat het licht in Bruchterveld, Ebbenbroek, Hardenberg en vanwaar u ook kijkt naar de dienst, verspreid wordt.