Dinsdag 6 juli van 19:00-19:30 is er verkoop van collectemunten.

In de maand augustus is er geen verkoopavond vanwege de vakantieperiode.