Op 6 oktober van 19.00 tot 19.30 uur is er collectemunten verkoop. In deze tijd zal dan ook de begroting voor 2021 ter inzage liggen.

Normaal bent u van ons gewend dat dit plaatsvindt bij een gemeentemorgen/avond, helaas door de corona maatregelen kan dit nu niet plaatsvinden.