Op deze zondag begint het kindernevendienstproject van de veertigdagentijd voor Pasen met als thema God kiest, God redt… kies jij ook? We gaan op reis met Jezus en horen welke keuzes Hij maakt. Dat roept bij ons de vraag op: welke keuzes maken wij?

De kindernevendienstleiding zal de groep deze periode splitsen in groep

1-6 en groep 7 en 8.