Het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor komt zingen tijdens de dienst. We kijken naar hun komst uit!

De kerkdienst zal in het teken staan van de gezondheidszorg. Waarom een speciale zondag van de gezondheidszorg? Vanaf het allereerste begin van de christelijke gemeentes is er binnen de kerk zorg voor de naaste geweest.

In kloosters en later diaconessenhuizen werden zieken verzorgd. Nu staat de gezondheidszorg grotendeels los van de kerk maar op deze zondag willen we alle mensen die in de zorg werken bedanken, bemoedigen en ondersteunen in gebed. Het dienende werk dat zij allemaal doen ligt nauw aan Gods hart. Jezus droeg altijd speciaal zorg voor de armen en kwetsbaren.

Op zondag 21 oktober doen we voorbeden voor alle mensen die in de zorg werken en staan we stil bij Spreuken 16:24 “Een vriendelijke uitspraak is een korf vol honing, zoet voor de ziel en gezond voor het lichaam”. Over hoe belangrijk het is om de goede woorden te spreken!

Nabespreken
Op deze zondag is er ook gelegenheid om na te praten over de kerkdienst. De bedoeling is dat we het niet zozeer over de vorm gaan hebben, maar over de inhoud. Geloofsgesprek van hart tot hart. Wat heeft je geraakt, welk verlangen heeft het in je opgeroepen, wat kun je ermee in je dagelijks leven. We praten in kleine groepjes na. Deze keer doen we dat in de kerkzaal waar ook koffie/thee zal zijn.